دعوا

خانومی را دیدم که دخترش بر روی ویلچر بود

دخترتقریبا هفت سال داشت

ویلچر به یک گودال کوچک گیر کرد و باعث افتادن دخترک شد

مادر خیلی زود واکنش نشان داد ودخترک رو بلند کرد

چون پای دختر شکسته بود احساس درد شدید میکرد  وشروع کرد به گریه کردن

صدای فریاد های مردی بلند شد

پدر دختر بود فقط با پنج قدم فاصله نشسته بود و با چند نفر دیگر میخندید

مادر از لحاظ بدنی خیلی ضعیف بود مثل اینکه از بیماری رنج ببرد 

حتی یک کلمه هم نگفت

ولی شوهر پشت هم فریاد میزد

خیلی ناراحت شدم

از قصد که این کارو نکرده  و اتفاق بود 

مرد اگه مرد بود  ویلچر نمیداد دست خانومش با اون اوضاع واحوال

 

پی نوشت: ببخشید که با پست قبلی باعث نگرانی چند تن از دوستان شدم

در بخش (ای سی یو )برای انجام کاری رفته بود

/ 4 نظر / 25 بازدید
یک رهگذر

هنوز جفا بیداد میکند؛ خشمی بی لجام فریاد میکند

نسرین باقری

سلام خداراشکر خودتون مشکل نداشتید. بعضی آقایون عادت دارند که همیشه غربزنند و از بزرگی و منش خوب همسرانشون سوءاستفاده کنند..