تغییر

وقتی تخم مرغ بوسیله یک نیرو از خارج میشکند، یک زندگی بپایان میرسد

وقتی تخم مرغ بوسیله نیروئی از داخل میکشند، یک زندگی آغاز میشود

تغییرات بزرگ همیشه از نیروی داخلی آغاز میشود

/ 3 نظر / 19 بازدید

آدرس نمیذارم که هر کسی رو لینک کلیک نکنه. دوست ندارم اونجا شلوغ بشه.

مریم سادات

سلام عمومن آپ کردم دوست داشتین بیاین[لبخند] کامنت قبلی رل ببخشید حواسم نبود