درگذشت

به علت درگذشت مادربزرگم  تا چهلم ان مرحوم غیبت دارم

از همه شما سروارن گرامی التماس دعا دارم

روحش شاد یادش گرامی

تاریخ وفات ۴/١/١٣٩٠

/ 1 نظر / 26 بازدید